Geometri Lyrics DeLillos ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > DeLillos > Sent Og Tidlig > Geometri

DeLillosLyrics
Album list
Related Video

DeLillos

Geometri

Lyricist:Per Lillo - Stenberg
Composer:Lars Lillo - Stenberg

At livet er en sirkel
Det har du lest og hørt
Og sentrum er deg selv
Sier psykologien
Men skjebnens vei og snirkel
Har mang en av oss ført
Fra dette sentrum ut
I periferien

Da må du si deg selv at
Du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres

Som spebarn tror du alt
Er nær og bare til å ta
Som ung du venter seier
På alle fronter
Find more lyrics at ※ Mojim.com
Men alt du savner og har kjær
Glir stadig lenger ifra
Skjønt det kan fritt beskues
Som i et monter

Da må du si deg selv
At du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres

Så du må si deg selv
At du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics